ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1958 με κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση επαγγελματικών ψυγείων. Αργότερα κρίνεται αναγκαία η δραστηριοποίηση της και στον χώρο των ανοξείδωτων κατασκευών για να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα εξοπλισμού χώρων μαζικής εστίασης.
Επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό έφτασε σήμερα να είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της μπορεί να τα βρει κανείς σε κάθε σημείο της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της εταιρίας είναι αφενός η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, εναρμονισμένη με τις πλέον πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις και διατάγματα της Ε.Ε. και αφετέρου η απόλυτη ικανοποίηση του τελικού αποδέκτη των προϊόντων της τόσο σε ότι αφορά στην εξυπηρέτηση του όσο και στην διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των προϊόντων που επιλέγει.